Available courses

Aplikacje chmurowe w dydaktyce szkolnej.

Aplikacje chmurowe w dydaktyce szkolnej.

Course

Kodowanie i programowanie - przedszkole i edukacja wczesnoszkolna.

Kodowanie i programowanie - przedszkole i edukacja wczesnoszkolna.

Course

TIK w pracy dyrektora szkoły.

TIK w pracy dyrektora szkoły.

Course

Edukacja Szachowa w szkole

Edukacja Szachowa w szkole

Course

Platforma e-learningowa Moodle

Platforma e-learningowa Moodle

Course

Tworzenie filmów dydaktycznych.

Tworzenie filmów dydaktycznych.

Course